Uskon iloon-raamattuopetussarja, Jari Nordman

Nasaretilaisen salaisuus, Jari Nordman

Raamattuopetukset nauhoitettu Hollolassa Sanan Suvipäivillä 2022.