Uskon iloon-raamattuopetussarja, Kalle Virta

Luomistyötä vai luonnonilmiöitä, Kalle Virta.

Raamattuopetukset nauhoitettu Hollolassa Sanan Suvipäivillä 2022.